Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Omówienia rynku online

Bądź na bieżąco-cotygodniowe omówienia rynku on-line w SIG! Przegląd wybranych spółek, indeksów, walut i surowców na ekranie Twojego komputera. Prowadzący: Paweł Szczepanik. 

Cotygodniowe omówienia rynku on-line w SIG:

  • godzinna analiza on-line, omówienie wybranych spółek, indeksów, walut i surowców
  • bez wychodzenia z domu, na ekranie Twojego komputera
  • dostęp do nagrania video z omówienia rynku on-line - odtworzenie w wybranym przez Ciebie, dogodnym momencie
  • 99 zł za 4 spotkania z rzędu
  • dla absolwentów naszych kursów oraz członków SII: 89 zł za 4 spotkania z rzędu
  • prowadzący: Paweł Szczepanik - ponad 25 lat praktyki na rynku

Omówienia rynku odbywają się co poniedziałek o godzinie 18. W poniedziałek wieczorem, jeśli nie wystąpią problemy techniczne, uczestnicy otrzymują również link do nagrania z zamieszczonym odpowiednio skonwertowanym plikiem, tak aby móc go odtworzyć w dogodnym momencie oraz bez względu na kodeki zainstalowane w komputerach. Osoby zainteresowane udziałem w omówieniach rynku on-line prosimy o kontakt: biuro@sig.edu.pl , lub zapis poprzez formularz

Disclaimer:
Przedstawione treści są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. tzn. treść w szczególności nie zawiera konkretnej wyceny instrumentu finansowego, nie opiera się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określa ryzyka inwestycyjnego.
Jest to opracowanie, będące publikacją handlową i jest kierowane wyłącznie do uczestników omówień rynku on-line, zwanych także szkoleniami on-line organizowanymi przez Szkolenia z Inwestycji Giełdowych, które mają charakter edukacyjny. Opracowanie nie może być kopiowane i przekazywane osobom trzecim. Niniejsze opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autora, według stanu na dzień sporządzenia. Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie opracowania. Opracowanie zostało sporządzone z rzetelnością i starannością przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności oraz na podstawie ogólnodostępnych informacji uznanych przez autora za wiarygodne. Intencją autora było przygotowanie opracowania w sposób zrozumiały dla osób, do których jest kierowane. Autor nie gwarantuje jednakże dokładności ani kompletności opracowania, w szczególności w przypadku, gdyby informacje, na których oparto się przy sporządzaniu opracowania okazały się niedokładne, niekompletne, lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny.
Opracowanie nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych oraz nie stanowi jakiejkolwiek gwarancji, że dana strategia, czy projekcja cenowa jest właściwa dla konkretnego uczestnika szkoleń on-line organizowanych przez Szkolenia z Inwestycji Giełdowych. Korzystając z opracowania nie należy rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych niż przedstawione czynników ryzyka wiążących się z danym instrumentem finansowym. Informacje o instrumentach finansowych oraz o ryzykach związanych z inwestowaniem w te instrumenty są udostępniane przez ich emitentów w szczególności w prospektach emisyjnych, memorandach informacyjnych oraz warunkach obrotu. Informacje te przekazywane są przez Komisję Nadzoru Finansowego, Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz specjalistyczne serwisy informacyjne.
Ponadto, inwestycja w kontrakty terminowe wiąże się z koniecznością wniesienia depozytów zabezpieczających stanowiących jedynie ułamkową część wielkości całego zobowiązania wynikającego ze standardu tego typu instrumentu finansowego (dźwignia finansowa), co skutkuje zwielokrotnieniem ryzyka inwestycyjnego dotkliwym zwłaszcza w przypadku gwałtownych i znaczących zmian kursu instrumentu pochodnego.
Informacje i opinie zawarte w niniejszym opracowaniu mogą się zmienić bez konieczności poinformowania o tym fakcie. Szkolenia z Inwestycji Giełdowych mogły wydać w przeszłości lub mogą wydać w przyszłości inne opracowania, przedstawiające inne wnioski, niespójne z przedstawionymi w niniejszym opracowaniu. Wiąże się to z przyjęciem różnych założeń, punktów widzenia oraz metod analitycznych.
Szkolenia z Inwestycji Giełdowych nie są zobowiązane do zapewnienia, iż takie opracowania będą podawane do wiadomości uczestników szkoleń on-line .
Opracowanie to jest chronione zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr24,poz.83). Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie tego opracowania bez zgody Szkolenia z Inwestycji Giełdowych.

 

 
 
ZAMÓW
ajax
Zapisano email!
Błąd!