Omówienia rynku online

Bądź na bieżąco – cotygodniowe omówienia rynku online.

Przegląd wybranych spółek, indeksów polskich i światowych, surowców na ekranie Twojego komputera.

Cotygodniowe omówienia rynku online prowadzone przez Pawła Szczepanika to :

 • co poniedziałek o g.18, prowadzone od ponad 20 lat
 • indeksy polskie i światowe (na życzenie surowce, waluty, krypto)
 • spółki polskie (około 100) i zagraniczne (około 30)
 • można zgłosić dowolny instrument ( maksymalnie 10 walorów/osoba)
 • sygnały kupna, stop loss i target dla pozycji
 • bez wychodzenia z domu, na ekranie Twojego komputera
 • dostęp do nagrania wideo z omówienia rynku online – odtworzenie w wybranym przez Ciebie, dogodnym momencie
 • prowadzący: dr Paweł Szczepanik – ponad 30 lat praktyki na rynku
 • cena wynosi 109 zł za 4 spotkania z rzędu
 • dla naszych stałych Klientów oraz aktywnych członków SII cena wynosi 99 zł za 4 spotkania z rzędu
 • wideo pokazujące, na czym polegają omówienia rynku online.

Disclaimer:

Treść powyższego materiału analitycznego jest wyłącznie subiektywną opinią autora i nie stanowi „rekomendacji inwestycyjnej” w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 35) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U.UE.L.2014.173.1 z dnia 2014.06.12) ani „informacji rekomendującej” w rozumieniu ww. przepisów, jak również nie stanowi jakiejkolwiek oferty instrumentów finansowych. Szkolenia Inwestycyjne oraz Szkolenia z Inwestycji Giełdowych nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie opublikowanych treści w ramach niniejszego projektu. W inwestowaniu należy korzystać z wielu źródeł i konfrontować je przed podjęciem decyzji.

 Prowadzenie omówień rynku oraz właściciel: Paweł Szczepanik Szkolenia Inwestycyjne

Organizacja omówień rynku: Szkolenia z Inwestycji Giełdowych Beata Jancewicz